VILLE OJANEN, PSYKOLOGI, FT, PUHUJA

Inhimillinen kestävyys

Lisää arvostusta, luottamusta ja turvallisuutta. Enemmän yhteisötaitoja ja tietoon perustuvaa ihmisymmärrystä.

Yhteisötaidot


Työelämän muutos edellyttää uusia taitoja. Toimivat yhteisöt ovat muutoksessa vahvimpia. Yhteisöjen rakentaminen ja johtaminen on osaamista, jota voi kehittää.

ASIANTUNTIJAN JA JOHTAJAN KASVU

Inhimillinen kestävyys rakentuu inhimillisen osaamisen varaan. Sen kehittyminen on ihmisenä kasvua ja oman henkisen toimintakyvyn vahvistamista.

ihmiskeskeinen kehittäminen

Inhimillinen kestävyys on tavoite, jota rakennetaan ihmiskeskeisin menetelmin. Niiden ytimessä ovat tietoon perustuva ihmisymmärrys ja sen käytänteet.

VILLE OJANEN, PSYKOLOGI, FT, YRITTÄJÄ

Inhimillinen kestävyys

Lisää arvostusta, luottamusta ja turvallisuutta. Enemmän hoivaa ja rakkautta, työtä ja osallistumista.

Terveys

Inhimillisyyden puuttuessa ihminen, yhteisöt ja ympäristö sairastuvat. Kokonaisvaltainen terveys syntyy paitsi kehossa ja mielessä, myös yhteisöissä.

työ

Ihmisen perustarve on tehdä työtä ja osallistua. Inhimillisesti kestävä, joustava ja kannustava työelämä rohkaisee yrittämään ja osallistumaan.

talous

Inhimillinen työelämä, kokonaisvaltainen terveys ja kannustava talous luovat hyvän kierteen. Taloutta ei ole ilman työtä, eikä hyvää työtä synny ilman tervettä työelämää.

Ville Ojanen
Psykologi, FT, yrittäjä

Lyhyesti minusta

Olen aivotutkimuksesta väitellyt psykologi. Toimin työpsykologina, start-up -yrittäjänä ja puhujana. Olen käyttäytymistieteen asiantuntija Valtioneuvoston kansliassa.

Ihmisen mielen, käyttäytymisen ja niihin vaikuttamisen ymmärtäminen ovat intohimojani: kun muutat mieltä, muutat maailmaa.

Elämäni punainen lanka on inhimillisyys – sen tutkiminen, edistäminen ja erehdysten kautta oppiminen. Inhimillinen kestävyys on yksilöiden ja yhteisöjen kipeästi kaivattua kykyä ja osaamista toimia suhteessa itseensä, toisiinsa ja luontoon niin, että hyviä asioita tapahtuu. Se on haastavaa, mutta tehtävissä. Ja onko meillä edes muuta mahdollisuutta?

Kun tuottavuutta, tehokkuutta, innovatiivisuutta ja uudistumiskykyä osataan vahvistaa myös inhimillisyyden kautta, ei meidän tarvitse jatkuvasti puskea jaksamisen äärirajoilla, vaan hyvinvoivina, aidossa yhteydessä elämään.

Seuraa minua 

Katso video
Katso video
Katso video